دوره 7، شماره 1، بهار 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تحلیل کمپ تفریحی، توریستی، گردشگری، ورزشی شهرستان ملایر و ارائه برنامه‌ریزی راهبردی برای بهبود اعتلای شرایط موجود با تکیه بر دیدگاه برنامه‌ریزی منطقه ای
زهرا مومنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-24
2 کاربرد مقصوره در معماری اسلامی مطالعه موردی (مسجد جامع استان قزوین)
فاطمه گرامی پور، مارال امجدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 25-32
3 بازآفرینی و تحلیل اسطوره‌های شاهنامه در برندسازی
جعفر علیزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 33-42