دوره 8، شماره 2، تابستان 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 کاربرد و چالش‌های واقعیت مجازی در معماری
شیرین حاتمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-16
2 بررسی معماری ساختمانی وسازه های ساختمانهای آجری بدون استفاده از تیرآهن و بتن مقاوم در برابر برش عرضی ناشی از زلزله
محمدرضا منصوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 17-36
3 تحلیل نقش‌مایه‌های پته با رویکرد آیکونوگرافی
سپیده اربابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-57