دوره 8، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تدوین راهکارهای علمی برای پاسخ‌ده نمودن محیط‌های مجموعه فرهنگی فرشچیان واقع در کلان‌شهر اصفهان
شیما قندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-35
2 بررسی و تحلیل مبانی فلسفه‌ی اگزیستانس در اشعار رابیندرانات تاگور
حمیدرضا بسحاق، مهتاب بهرنگ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-50
3 بررسی عوامل مرتبط با تمایل به تماشای فیلم در سینما در بین شهروندان بروجرد
زهره گودرزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-61
4 تاثیر آگاهی اذهان از هنرهای هفتگانه در جهت شناخت و بهبود استعدادهای خویش در راستای هنرپروری
مهتاب مجنون پور، فاطمه عسکری، فریبا ایمان زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 62-79
5 مطالعه و بررسی نحوه اجرا و نظارت بر قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در ایران
نوید دهقانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-87
6 آثار زوال حقوق مالکیت صنعتی بر قراردادهای انتقال فناوری
مهدی امینی، زهره امیرپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 88-102
7 بررسی تاریخی عمارت امجد الاشراف سنندج (حسینیه امجد)
عباس رهبری، محمد شعیب عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 103-118
8 بررسی و تحلیل مقوله‌های تاریخ و فرهنگ معاصر ایران در آثار هنری استاد علی حاتمی (مطالعه موردی فیلم‌های ستارخان، دل شدگان، مادر، کمال الملک و هزاردستان)
نوید دهقانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 119-125
9 بررسی پیدایش پارچه و لباس در ایران وجهان
طیبه سلیمانی ساردو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 126-148
10 بررسی قابلیت های خطوط سنتی و کاربرد آن در گرافیک
فاطمه گرامی پور، مارال امجدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 149-166
11 مطالعه تطبیقی تصویر زن در نقاشی دهه اول و سوم انقلاب اسلامی ایران
فاطمه رادنیا، فتح الله زارع خلیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 167-186
12 بررسی رابطه بین گرایش به فرهنگ حفظ محیط زیست با رویکرد به استفاده از خودروهای الکتریکی در شهر تهران
محمد دانش زمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 187-197