دوره 8، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تدوین راهکارهای علمی برای پاسخ‌ده نمودن محیط‌های مجموعه فرهنگی فرشچیان واقع در کلان‌شهر اصفهان
شیما قندی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-35
2 بررسی و تحلیل مبانی فلسفه‌ی اگزیستانس در اشعار رابیندرانات تاگور
حمیدرضا بسحاق، مهتاب بهرنگ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 36-50
3 بررسی عوامل مرتبط با تمایل به تماشای فیلم در سینما در بین شهروندان بروجرد
زهره گودرزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-61