دوره 9، شماره 2، تابستان 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن زنان
نرگس مولایی، حمید بورقانی فراهانی، سیده معصومه فیاض کهنه گورابی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-17
2 پایان‌بندی در فیلم‌نامه‌ی کلاسیک
مسعود نقاش‌زاده، علی روحانی، مصطفی کرمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-36
3 بررسی مدل‌های مدیریتی نوین در سازمان‌های فرهنگی
آیدین والا فر، ذوالفقار رشیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-48