دوره 2، شماره 3، پاییز 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی فلورستیک، رویشگاهی و اتنوبوتانی دمنوشهای پودری

محمد آزادبخت، پریسا عباسی

1-10
2

قابلیت شناخت گردشگری کشاورزی با تکیه بر محصولات انگور و زعفران (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کاشمر)

خدیجه نصرتی بیابانکی، علی اکبر عنابستانی

11-23
3

تنظیم مقررات پرستاری، نیاز امروز حرفه پرستاری

سیده فاطمه حق دوست اسکویی، شبنم السادات شریعت پناهی، راضیه غفوری

24-31
4

بررسی مقایسه اثرات آنتی باكتریال نانو پارتيكل های نقره و اکسید روی بر رشد باكتری های سودوموناس آئروژینوزا و انتروباکتر

مریم راکبی زاده، مهشید زاهدی زاده، سعید حبیب اخیاری، یدالله عدالت پناه

32-39
5

بررسی فلورستیک و اتنوبوتانی دمنوشهای پودری در شهرستان ساری

محمد آزادبخت، مسعود آزادبخت، پریسا عباسی

40-50
6

حذف کروم شش ظرفیتی از محلول­های آبی توسط نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده

محمد علی سلمان پور

51-63
7

تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کننده در شرکت آجر زرنما اصفهان

محمد علی سلمان پور

64-70
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0