دوره 3، شماره 1، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی اثر ضد توموری زردچوبه و زنجبیل بر سرطان پستان

آذر احمدی فخبی، فاطمه فلاح ابدی، سارا کلباسی، نیلوفر کامجو، طیبه اعظم ساعدی

1-13
2

بررسی تکثیر گیاه دارویی انار شیطان (tecomeLLaumduLata) با استفاده از تکنیک کشت اندام (قلمه زدن)

علیرضا خالصی

14-20
3

بررسی اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط بر تولید ماده خشک و همچنین کیفیت علوفه ذرت و لوبیا چشم بلبلی

علیرضا خالصی

21-29
4

تفاوت تاثیر ضد انعقاد های سدیم سیترات و EDTA  بر روی فاکتور خونی گوسفند نژاد سنگسری

روح الله قاسمی، صادق ابراهیمی باد آشتیان 

30-47
5

بررسی اثر تراکم بوته و نسبت اختلاط بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی در منطقه جیرفت

علیرضا خالصی

48-54
6

تاثیر روش های غیر دارویی برکاهش اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست زا، مرور سيستماتيک کارآزمايي هاي باليني

 شکوفه ترکاشوند، مهدیس نافع، خدیجه نعیمایی عالی 

55-70
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0