دوره 3، شماره 2، تابستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی تاثیر تغییر اقلیم و گردوغبار بر بیماری های تنفسی (مطالعه موردی: شهر اهواز)

 هوشمند عطایی، مریم حیدری 

1-10
2

بررسی ترکیبات شیمیایی چند جمعیت از گونه ی Satureja macrantha در شمال غرب ایران

 بهزاد نژاداسدآقباش

11-17
3

بررسي تاثير آموزش شهروندي در كنترل جانوران شهری

 میترا نقی لو

18-29
4

مروری بر آمار شیوع سرطان در ایران

 طیبه اعظم ساعدی، مهیا صبحی شهری

30-47
5

مطالعه ساختار پلانکتونی دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر تهران) با تاکید بر حفظ کیفیت آب و مدیریت و بهره برداری پایدار ازماهیان دریاچه

 جليل‌ سبك‌آرا، مرضيه مكارمي‌، سیامک باقری

48-68
6

ضرورت مدیریت پسماندهای بیمارستانی بيمارستان دكترمسيح دانشوري تهران و نقش مشارکت مردمی

ماندانا سعیدی فرد، رخشاد حجازی

69-88
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0