دوره 3، شماره 3، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

مطالعه فون بیمهرگان کفزی تالاب انزلی در سال 1393

 احمد قانع، مریم فلاحی، علیرضا میرزاجانی، سیامک باقری، اسماعیل یوسف زاد

1-12
2

ریخت شناسی، شناسايي، پراكنش و تنوع گونه ­ای فیتوپلانکتونِ­ خانواده دزميدياسه درمناطق مختلف تالاب ‌انزلي‌‌

 مرضيه مكارمي، جليل‌ سبك‌آرا، نیلوفر سبک آرا

13-27
3

راههای پیشگیری از آلودگی هوا در کلان شهرها

 مریم ملک

28-40
4

تشخیص سرطان پستان با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری

فاطمه قائمی، ایرج مهدوی

41-55
5

بررسي اثرات هورمونه های اکسین سیتوکینین و جیبرلین بر جوانه زني و رشد گياه هاي ارقام گندم تحت تنش شوري

 علی اصغر علی اکبری

56-73
6

بزودی

بزودی

0-0
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0