دوره 4، شماره 1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی توسعه روش Tetra ARMS-PCR به منظور ژنوتایپینگ جهش Val34Leu ژن فاکتور XIII

 مهیا صبحی شهری، شکوفه پورمولائی

1-8 [purchase_link id=”5024″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

جداسازی اشریشیاکلی از پساب کشتارگاه های مرغ و شناسائی بر پایه ژن های PrlF و YhaV از سیستم توکسین-آنتی توکسین این باکتری در شهرستان تنکابن

 امیرحسین شفیعی الموتی، اسمعیل قربانعلی نژاد

9-17 [purchase_link id=”5027″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی و تشریح دیابت نوع ۱

 امیر رضا صداقتیان

18-37 [purchase_link id=”5029″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

ریخت شناسی، شناسايي، پراكنش و تنوع گونه ای شاخه روتیفرا (روتاتوریا) یا گردان­تنان درمناطق مختلف تالاب ‌انزلي‌‌

جليل‌ سبك‌آرا، مرضيه مكارمي

38-54 [purchase_link id=”6386″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تعیین اولویت‌ها جهت تدوین برنامه آموزش‏های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در شرکت آبفای منطقه 3 تهران

 امید صیام

55-66 [purchase_link id=”6388″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی اثرات محیط زیستی فاضلاب و تأسیسات وابسته بر محیط زیست روستایی بخش رودبار قصران

سمیرا یکتایی سناگانی، مرتضی کاشفی الاصل، سید علی جوزی

67-78 [purchase_link id=”6390″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]