دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 بررسی فاکتورهای مؤثر در میزان تولید هوای مازاد در واحدهای صنعتی استان اصفهان با کاربرد CPA
محمدهادی ابوالحسنی، زهرا جوهری، مریم نصری نصرآبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 بررسی ارتباط بین فاکتورهای خونی ESR، CRP، IgG و IgM در بیماران مبتلا به کووید 19 در استان اصفهان
محمد فضیلتی، حبیب الله ناظم، منصوره شفیعی، زهره نصیریان جزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-39
3 اثرات تنش سرما بر خصوصیات بیوشیمیایی در گیاهان مقاوم به سرما
زهره نصیریان جزی، منصوره شفیعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-68
4 مروری بر مطالعات جوامع پلانكتونی در استخرهای پرورشی در راستای پرورش کپور ماهیان هندی
جليل‌ سبك‌آرا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 69-86
5 اثرات تنش سرما بر فیزیولوژیکی در گیاهان مقاوم به سرما
زهره نصیریان جزی، منصوره شفیعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 87-108
6 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عدس های فرآوری شده با استفاده از روش بلانچینگ فراصوت
مرتضی ادیبی فر، غلامرضا عسگری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 109-130
7 گیاهان دارویی (رزماری) مؤثر در کاهش علائم بيماری MS
نورعلی مهماندوست، سارا یزدانی، فرزانه ایزدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 131-144
8 کاربرد امواج فراصوت در استخراج ترکیبات فیتوشیمیایی و بیوشیمیایی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L)
فاطمه شاه قلی، علاءالدین کردنائیج، داریوش طالعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-151
9 تحلیلی کاربردی بر نقش ژنتیک در سرطان
نیلوفر هاشمی، محمد مجرد صومعه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 152-166