دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 بررسی فاکتورهای مؤثر در میزان تولید هوای مازاد در واحدهای صنعتی استان اصفهان با کاربرد CPA
محمدهادی ابوالحسنی، زهرا جوهری، مریم نصری نصرآبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 بررسی ارتباط بین فاکتورهای خونی ESR، CRP، IgG و IgM در بیماران مبتلا به کووید 19 در استان اصفهان
محمد فضیلتی، حبیب الله ناظم، منصوره شفیعی، زهره نصیریان جزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-39
3 اثرات تنش سرما بر خصوصیات بیوشیمیایی در گیاهان مقاوم به سرما
زهره نصیریان جزی، منصوره شفیعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-68
4 مروری بر مطالعات جوامع پلانكتونی در استخرهای پرورشی در راستای پرورش کپور ماهیان هندی
جليل‌ سبك‌آرا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 69-86
5 اثرات تنش سرما بر فیزیولوژیکی در گیاهان مقاوم به سرما
زهره نصیریان جزی، منصوره شفیعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 87-108
6 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عدس های فرآوری شده با استفاده از روش بلانچینگ فراصوت
مرتضی ادیبی فر، غلامرضا عسگری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 109-130
7 گیاهان دارویی (رزماری) مؤثر در کاهش علائم بيماری MS
نورعلی مهماندوست، سارا یزدانی، فرزانه ایزدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 131-144
8 کاربرد امواج فراصوت در استخراج ترکیبات فیتوشیمیایی و بیوشیمیایی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L)
فاطمه شاه قلی، علاءالدین کردنائیج، داریوش طالعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-151
9 تحلیلی کاربردی بر نقش ژنتیک در سرطان
نیلوفر هاشمی، محمد مجرد صومعه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 152-166
10 مطالعه هیستومورفولوژیک کبد و کیسه‌ صفرا در پرنده آبچلیک در مقایسه با اردک ‌خانگی
مجید مروتی، الهام صالحی، راضیه محمودی اردکانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 167-193
11 سنتز و شناسایی ترکیبات آلی نانوذرات مغناطیسی به همراه حامل داروی آسپرین و بررسی رهش آن
اکبر حسن پور اقدم، حسین سفر دوست، مینا قادری تکانتبه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 194-226
12 بررسی تأثیر ژنتیک دیابت بر اختلالات مورفولوژیک اسپرم و کیفیت تخمک در شکست لقاح خارج رحمی در کشت جنین
اعظم ضرورتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 227-238
13 بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین توده ‌‌‌‌های بومی پیاز
نیلوفر هاشمی، محمد مجرد صومعه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 239-259
14 تشکیل بیوفیلم به روش میکروتیتر پلیت و الگوی مقاومت بیوفیلمی Escherichia coli جداشده از عفونت‌های کشت سیستم ادراری
احسان امیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 260-277
15 فراوانی آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف ( ESBLs) در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی به روش PCR
احسان امیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 278-290
16 طبقه‌بندی عملکرد بلع در بیماران پارکینسون با استفاده از ثبت سیگنال الکترومايوگرافی عضلات جلو گردن
نجمه شهرکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 291-298
17 مروری بر آخرین دست‌آوردهای نانوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در سیانوباکتری‌ها
بهاره نوروزی، نگین خشنود، سارا سوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 299-320
18 مطالعه و تحلیل تاثیر گذاری گلوتن آرد با تکیه بر خصوصیات فیزیکی نان
سیده مائده موسوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 321-345