دوره 9، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 مکانیسم گسترش مقاومت ضد میکروبی بیماری زایی و حدت زایی
شهرزاد حیدری نیا، زهرا سیفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-11
2 نانوماده حاجب تصویربرداری MRI چند منظوره بر پایه فلز گادولینیوم (Gd)
شیما تاج احمدی، حسین مولوی، امیر شاملو، اکبر شجاعی، محمد شریف زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 12-18
3 مروری بر مفاهیم، روش‌ها و کاربرد نشانه‌های انتخاب در ژنوم دام‌ها
محمدمهدی کثیریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-31
4 ارزیابی ریسک محیط زیستی سد باطله کارخانه کنسانتره سنگ آهن معدن سرویان با استفاده از روش تلفیقی ویلیام فاین و PHA
پروانه پیکانپورفرد، مریم نصری نصرآبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-48
5 شاخص کیفیت آب (WQI) سفیدرود در محدوده سد سنگر تا دریای کاسپین
علی عابدینی، علیرضا میرزاجانی، هادی بابائی سیاه گل، احمد قانع ساسانسرایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 49-59
6 نانوذرات پروتئینی و کاربردهای آن‌ها
فرشته علیزاده، سارا دانشجو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-81
7 تأثیر نوع بسته بندی در ماندگاری خیار گلخانه ای (Cucumis sativus L.)
گیتا حسینی، عادل میرمجیدی هشتجین، پژمان مرادی، بهجت تاج الدین
دانلود رایگان مقاله و مقالات 82-95