دوره 10، شماره 2، تابستان 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 پول الکترونیکی: نگاهی تازه به بهبود فرآیندهای امور مالی، تجارب، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده
سپیده خلفی، محمدجواد اسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر سوگیری سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
نرگس حسینیان، محمد رسولیان، علیرضا حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-26
3 تاثیر چسبندگی هزینه بر گزارشگری مالی: شواهدی از هموارسازی سود
نیلوفر اسکندری، نجمه کارگر کامور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-51
4 اثر فناوری اطلاعات بر مدیریت ریسک تامین مالی سبز
شهرزاد سراج، حامد گلجایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-71
5 بررسی واکنش بازده سهام بانکها به گرایشات احساسی سرمایه گذاران طی پاندمی کرونا
نجمه کارگر کامور، زهرا سردشتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 73-91
6 تأثیر سنوات حسابرسی و انگیزه‌های پرداخت پاداش به اعضای هیئت ‌مدیره بر مدیریت سود بانک ها
زهره کاهه، فرزین رضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 92-106