دوره 2، شماره 2، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

رابطه هوش تجاری و مزیت رقابتی شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی

غلامرضا رحیمی، شیرزاد خضری، سهیلا نیک نفس، حمزه خضری

1-6
2

بررسی و ارزیابی بانکداری اسلامی در ایران از لحاظ تخصیص منابع و ارائه راهکارهای کاربردی

سعید شعوری، میثم الهیاری

7-20
3

بررسی رابطه وجود حسابرسی داخلی با حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌

مهدی تیمورزاده، محمدباقر یزدانی خداشهری

21-33
4

بررسی نقش هزینه های رویگردانی بر وفاداری مشتری در روابط  تجاری در بازارهای صنعتی (B2B)

سید صادق جعفری فارسی، فاطمه زاهدی

34-44
5

بررسی رابطه سواد مالی مدیران مدارس و ویژگی های جمعیت شناختی (مطالعه موردی: مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان آبدانان)

 عباس بابایی، فرشاد رضایی نژاد، عین الله ابوالفتحی

45-58
6

نقش میانجی پیوندکاری در ارتباط بین منابع شغلی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه)

هادی فرهنگیان نیا، نریمان عبدی

59-79
7

ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار

مهدی باقری، آیدا دانش

60-69
8

تاثیر کیفیت و تداوم حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

آزاده محمودی کوهی، صغری قبادی

70-83
9

بررسی فرصت سرمایه گذاری با تجزیه و تحلیل ساختار مالی بر ارزش شرکت

رضا فروزش

84-92
10

بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری، کنترل و برنامه ریزی مدیران در شرکت آریا ساسول

آرزو فریدنیا

93-104
11

ميزان آمادگي شبکه بهداشت و درمان فيروزکوه جهت استقرار مديريت کيفيت جامع

مجيد جهانگير فرد، سمانه عموزاده

105-117
12

تأثیر نوسانات پولی بر بازار سهام در ایران

علیرضا فهیمی

118-134
13

بررسی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر رفتار ریسک­پذیری سرمایه­گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها

علیرضا داوودی، علیرضا مبارکی

135-155
14

بررسی ارتباط بین کیفیت افشا، ساختار مالکیت، هزینه حقوق صاحبان سهام وتاخیر در گزارش سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

صمد محمودی پارسا 

156-174
15

بررسی توانمندی کارکنان دیوان محاسبات و نیاز سنجی جهت انجام حسابرسی های مالی و عملکرد

پریسا رسولی

175-185