دوره 4، شماره 1، بهار 97

 

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

آثار جمعیت شهری و روستایی و باز بودن تجاری بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

 محمد فرهنگ دوست، مسعود نونژاد

1-14 [purchase_link id=”4705″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

 عزیز گرد، حمیده نیک بخت، علی اصغر صالحی

15-31 [purchase_link id=”4711″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

مطالعه رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه

 سعیده کاس پور، فرشید خیراللهی، فرزاد ایوانی

32-41 [purchase_link id=”4714″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

شناسایی مهارتها، دانش و نگرشهای لازم برای حسابرسان امروز

فرزانه نصیرزاد، ناهیدسادات خلیفه سلطانی

42-65 [purchase_link id=”4717″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسي رابطه ویژگی های سازمانی و شخصیتی مدیریت با ارزش شرکت در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 صفورا شهرکی دهنو، حبیب پیری

66-79 [purchase_link id=”4719″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

مروری بر ویژگی های شخصیتی کارکنان (مدل پنج عامل شخصیتی)

 حمید کرمی، محمد علی بیاتی

80-92 [purchase_link id=”4721″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

کنترل ریسک سرمایه گذاری با طراحی ابزار بیمه سهام در بازار سرمایه ایران

 مهدی نجفی، سعید شیرزادی، المیرا ناجی امیرنژاد

93-101 [purchase_link id=”4724″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

مطالعه ارتباط سرمایه‌گذاری بیش از حد، عدم اطمینان نسبت به تورم و اطمینان بیش از حد مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مژگان معلمی کشکوئی، محمد خیری

102-117 [purchase_link id=”4726″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بررسی رابطه سپرده های بانکی و نرخ بهره در ایران

 عزیز گرد، فریبا حاجی غلامی

118-127 [purchase_link id=”4728″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک وارزیابی عملکرد بانک ها در ایران

 عبدالکریم مقدم، جواد حیدری، زهره ماندگاری

128-140 [purchase_link id=”4730″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

رابطه ساختار مالکیت و شاخص سودآوری با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

 محسن حمیدیان، حسن پیرهادی

141-156 [purchase_link id=”4914″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی میزان پایداری سود در دیدگاه مبانی اقتصادی با میزان پایداری سود تعهدی

 حامد نورمحمدی، علیرضا مومنی

157-171 [purchase_link id=”4916″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

پیشبرد گرایشات مالی و استراتژیک در بودجه بندی سرمایه­ای هتل

 عزیزگرد، حجت رهنما، علی اصغرصالحی، خاطره آهنود

172-186 [purchase_link id=”4918″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بررسی تأثیر شاخص های توانایی های مدیریت دانش بر افزایش سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 علی کیانی سرکله، داریوش روزبهانه، محمد طاهر دنگ

187-196 [purchase_link id=”4920″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بررسی رابطه بین سطوح کنترل، محدودیت‌های مالی و نسبت مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 حسن گلباز جوریابی، الهام خداییان

197-214 [purchase_link id=”4922″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

تاثیر الگوی 5 عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده پرتفوی سهام

 رضا زارعی، فرزین خوشکار، هما فهیمی

215-223 [purchase_link id=”6034″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

تاثیر کارایی سرمایه بر هزینه سرمایه

علی رضا مومنی، سید مهدی شاهرخی

224-242 [purchase_link id=”6036″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر بهای تمام شده و عملکرد نوآوری از طریق متغیر میانجی حاکمیت قانون

ماندانا اورک، لیلا محمدصادقی

243-255 [purchase_link id=”6038″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

اندازه گیری ذهنیت و وفاداری مشتری نسبت به ابعاد کیفیتی مدل سرکوال بر اساس شاخص مروجین خالص (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی شهرستان نورآباد)

مهرداد باقری، لیلا احمدی

256-262 [purchase_link id=”6040″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارزشگذاری کارکنان با رویکرد حسابداری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عبدالرحمن محمدزاده، عبدالکریم مقدم

263-272 [purchase_link id=”6042″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]