دوره 4، شماره 2، تابستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

تاثیر عوامل مالی، سیاسی و روانی بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران

حسین رحیمی، عباس شاکری

1-13 [purchase_link id=”5958″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

تدابیر حسابداری زیان وام بانکی، چرخه اعتبارات و ریسک سقوط

عزیز گرد، نورعلی مهدوی

14-28 [purchase_link id=”5960″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی نقش تعدیلگر چرخه عمر در ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 سعید کاشی زنوزی

29-43 [purchase_link id=”5963″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی رابطه حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عامه (مطالعه موردی: تئاترهای تجاری)

عزیز گرد، حسن جواد صوفی املشی

44-52 [purchase_link id=”5965″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی رابطه بین استاندارهای بین‌المللی حسابداری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ‏

آسیه روی گر، علیرضا میر عرب بیگی

53-65 [purchase_link id=”5967″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

تأثیر کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران

یونس امجدیان، داود همتی، علی حیدری، ثریا عباسی نیاء

66-78 [purchase_link id=”5969″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

از هزینهیابی بر مبنای فعالیت تا هزینهیابی بر مبنای فعالیت تعدیل شده

علی امیری، فریده فرجی، علی خوشدل

79-88 [purchase_link id=”5971″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL) به روش­AHP

جمال محمدی، علی خوزین

89-108 [purchase_link id=”5973″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

نقش سیستم‌های اطلاعات حسابداری بر عملکرد سازمانی

احسان قدردان، هادی ملکیان، روژین صالحی آزاد، پرستو کریمی نصرت

109-117 [purchase_link id=”5975″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در شهرداری‌های جنوب استان آذربایجان غربی

لقمان شافعی

118-126 [purchase_link id=”5977″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی نقش حسابداری منابع انسانی بر عملکرد سازمان‌های ورزشی با رویکرد BSC

ابراهیم نبیونی، بهاره رحمانی

127-136 [purchase_link id=”5979″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی مسئولیت مدنی بانک­ها در قبال کمک­های فنی، اقتصادی، مالی پروژه­های عمرانی و تولیدی از طریق تسهیلات فاینانس بانکی

عبدالرضا حسینلو، علی پور قصاب امیری

137-149 [purchase_link id=”5981″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بررسی تاثیر ساختار سرمایه و گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر بازده دارایی ها و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

بیژن عابدینی، آرزو فریدنیا

150-160 [purchase_link id=”5983″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

رابطه بین ساختار سازمانی، هزینه‌های نمایندگی و کیفیت سود

یونس امجدیان، مجید ملائی، شهروز گویری، زهرا اسماعیلی

161-182 [purchase_link id=”5985″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

مروری بر سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در سازمان

حمید کرمی، ابوذر دریالعل

183-193 [purchase_link id=”5987″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

بررسی رابطه اعتمادبه‌نفس بالای مدیریتی بر رابطه بین عدم اطمینان نسبت به تورم با سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد

مژگان معلمی کشکوئی، محمد خیری

194-205 [purchase_link id=”5989″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]