دوره 4، شماره 4، زمستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

نقش واسطه‌ای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تأثیر سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

پریسا بیاتی اشکفتکی، حمیدرضا جعفری

1-16 [purchase_link id=”7001″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

تأثیر ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: مديريت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران)

رضا حاجی نوروزی، بشیر باقری نخجوانلو، فریبرز طاهری کیا

17-29 [purchase_link id=”7004″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی مقایسه‌ای میان اثر نمره کیفیت شفافیت و افشا موسسه بین‌المللی استاندارد اند پورز و نمره افشای سازمان بورس بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت

اسماعیل فرهمند حسن‌آبادی، علیرضا میرعرب بایگی، حامد رستگار

30-44 [purchase_link id=”7006″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت و تنوع‌بخشی در بورس اوراق بهادار تهران

عابد رزاقی

45-60 [purchase_link id=”7008″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی ارتباط بین کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی و ملی

عزیز گرد، علی‌اصغر صالحی، الناز آقامحمدپور خامنه

61-75 [purchase_link id=”7011″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

تحلیل عوامل سیستم‌های اطلاعات مدیریتی مؤثر بر عملکرد مالی شرکت

نازنین عشق‌آبادی، نوشین قهرمانی، کبری خانی اصل مغانلو، فرشته کرمی صحنه

76-87 [purchase_link id=”7013″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

مروری بر شاخص‌های توسعه مالی و نقش آن در رشد اقتصادی

سید قدرت اله حسینی فالحی، سعید آقاسی

88-98 [purchase_link id=”7015″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

ارزیابی روش‌های مختلف تأمین مالی شرکت‌ها و بازده سهام (موردمطالعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)

عزیز گرد، علی‌اصغر صالحی، الناز آقامحمدپور خامنه

99-110 [purchase_link id=”7017″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

تأثیر کاربرد کارت‌های اعتباری مرابحه در تسهیل روند اعطای تسهیلات (مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد)

یعقوب انصاری، محمدجواد آصفی

111-128 [purchase_link id=”7019″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

استانداردهای گزارشگری (IFRS) مالی بین‌المللی و کارهای نهادی در حوزه حسابداری

عزیز گرد، علی‌اصغر صالحی، کیوان گودرزی

129-138 [purchase_link id=”7021″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

ارزش حسابرسی بخش دولتی

علی اصغر صالحی، محمد حسین علی زاده غازانی

139-152 [purchase_link id=”7023″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی تأثیر ابزارهای سیاست مالی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد ARDL

فاطمه دارابی

153-161 [purchase_link id=”7025″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

حسابداری مدیریت به‌عنوان یک منبع سیاسی برای توانمندسازی ادارات دولتی نهادینه شده

علی اصغر صالحی، سمیرا هادیان

162-183 [purchase_link id=”7027″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

عزیر گرد، علی‌اصغر صالحی، شیدا نصیری راد

184-200 [purchase_link id=”7029″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

سازمان تجارت جهانی

کامبیز فرقاندوست حقیقی، امید خانی

201-209 [purchase_link id=”7031″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش اطلاعات حسابداری

مهدی ناظمی اردکانی، ابراهیم خدادادی، داود کریمی

210-219 [purchase_link id=”7034″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

تأثیر پیچیدگی اطلاعات در شکست حسابرسی ناشی از تقلب شرکتی: تجزیه و تحلیل سطح حسابرس مستقل

علی‌اصغر صالحی، شیدا نصیری راد

220-237 [purchase_link id=”7036″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر جریان وجوه نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی امیری، فریده فرجی، علی خوشدل

238-249 [purchase_link id=”7038″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

بررسی ارتباط بين ارزش‌افزوده اقتصادي پالایش‌شده با بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار

فهیمه صفری

250-258 [purchase_link id=”7040″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری

مجید مرادی، سیده محبوبه جعفری، احسان احتشام

259-274 [purchase_link id=”7042″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
21

ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرزین خوشکار، محمد محمودی، شراره فرزانه

275-285 [purchase_link id=”7044″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
22

بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطلاعات و سیاست پرداخت سود شرکت‌های بورس اوراق بهادار 1387-1395

فهیمه صفری، مهدی زارع

286-296 [purchase_link id=”7046″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
23

تأثیر مدیریت مشارکت ذینفعان بر عملکرد هزینه‌های ساختمانی

رضا شبرو

297-304 [purchase_link id=”7048″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
24

بررسی مفهوم و اهمیت مديريت اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری

راحله شهسوارزهی نارویی، رمله فولادی

305-317 [purchase_link id=”7050″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
25

بررسی تأثیر منابع انسانی استراتژیک بر بهبود عملکرد مالی در دانشگاه دولتی یاسوج

علی برخه، غلامرضا جمالی

318-332 [purchase_link id=”7052″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
26

بررسی مديريت حسابداری و كنترل هزینه‌ها در شرکت‌های مالی

راحله شهسوارزهی نارویی، رمله فولادی

333-346 [purchase_link id=”7054″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
27

مطالعه اثرات حسابرسی مالیاتی بر مالیات های تشخیصی (مطالعه موردی: اصفهان)

آسیه ایزدی، علیرضا مومنی

347-358 [purchase_link id=”7056″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
28

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت (موردمطالعه: سازمان اقتصادی انرژی پارس)

مرضیه خیاط ، زینب قنبری

359-367 [purchase_link id=”7058″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
29

مطالعه حسابرسي در بخش دولتی

آسیه ایزدی، عزیز گرد

368-379 [purchase_link id=”7060″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]