دوره 5، شماره 4، زمستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

نقش واسطه‌گری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در رابطه بین رضایتمندی مشتریان و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان)

پوریا حبیبی تبار، سید محمدامین حسینی، نسترن راغی

1-9 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

تأثیر مدیریت موجودی‌ها بر عملکرد مالی شرکت‌های درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران

اکبر زمانی احمد محمودی، حمیدرضا جعفری 

10-23 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تأثیر فروش بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کارایی کنترل‌های داخلی

لیلا محمد یوسفی، رضا خسروی 

24-36 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

ریسک و چالش‌های قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ای

عبدالکریم مقدم، حسین آقا رفیعی، زینب ابراهیمی 

37-57 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تحلیل تأثیر ریسک سیستماتیک بر اهرم مالی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی بساطی، سارا منصوری، اسما سعیدی بیستونی

58-62 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

تأثیر تحلیل مشتری بر عملکرد مالی شرکت بیمه ما

الهام تاجیک باغخواص، رسول خرم

63-82 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

تأثیرات رقابت­جویی افراطی و حسادت بین فردی کارکنان (رفتار انحرافی) بر ایجاد جو مسموم در سازمان

حجت‌الله مهری، حافظ داودی، بلال عبداللهی مفرد

83-93 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

تبیین سازوکارهای جذب سرمایه بخش خصوصی در استان لرستان با استفاده از روش تحلیل مضمون

علی میر، میررضا فاضلیان

94-114 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

مطالعه تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر مدیریت رابطه شرکا در زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی استان کرمانشاه)

علی بساطی، سارا منصوری، اسما سعیدی بیستونی

115-126 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بررسی تأثیر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی حاکمیت شرکتی با انتخاب سرمایه‌گذاری سرمایه

کریم رستاقی چالکی، منصور گرکز

127-145 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

اقتصاد سبز برای دستیابی به توسعه پایدار و بدون تخریب محیط‌زیست

محمد قربانی، سجاد بنی عامریان

146-161 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بررسی ارتباط بين نسبت هیئت‌مدیره موظف و نقش دوگانه رئیس هیئت‌مدیره با میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعي شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران

جعفر رحيمي خواه

162-171 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بررسی تاثیر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری با انتخاب سرمایه گذاری سرمایه شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده در شرکتهای داروساز در بورس  

کریم رستاقی چالکی، منصور گرکز

172-187 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بررسی عوامل مؤثر بر خرید بیمه عمر شرکت بیمه ایران استان کرمانشاه

علی بساطی، مجتبی مرادی و اسما سعیدی بیستونی

188-192 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

برآورد رگرسیون خطی در شرایط غیرنرمال بودن جملات خطابرآورد مدل مناسب بازده سهام صنعت بانکداری

قدرت اله امام وردی، لیلا اصغری، سمانه نقی زاده هنجنی

193-207 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، جریانات نقد آزاد و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

علیرضا وفاجو

208-225 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

تاثیر افشاء داوطلبانه ریسک بر رابطه ساختار هیئت مدیره و کاهش قیمت سهام

رامین رضاپور، یاسمن خلیلی

226-246 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

بررسی تأثیرپذیری محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود از ترکیب هیأت مدیره در شرکت های دولتی و خصوصی

محسن صفری حقیقی، سارا احمد شاهی

247-260 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]