دوره 6، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

عوامل تعیین‌کننده احتمال تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر حاکمیت شرکتی

سیده نیایش ستاری

1-21 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

رابطه رفتار غیر اخلاقی حسابداران و حسابداری اجتماعی در بورس اوراق بهادار ایران

سارا اعتمادی

22-37 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تبیین مدل سودآوری شرکت‌ها بر اساس وفاداری کارکنان و مشتریان در صنعت بیمه

عبدالحسین کرمپور، علیرضا ولی، هومن هاتفی پور

38-50 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی نقش مالکیت مدیریتی در شرکت‌ها بر اعتبار سهام در بازار سرمایه ایران

الهام میر

51-59 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

فاطمه محمدزاده

60-68 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی رابطه تنوع جنسیتی بر مدیریت سود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیداحسان احمدی، فاطمه سادات هاشمی نسب

69-81 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بررسي تأثیر روابط بانکی بر ورشکستگی شرکت‌ها با تأکید بر اندازه شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

علی نجفی مقدم، سلمان گل کار

82-93 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

مطالعه مدیریت دانش در استارتاپ ها

محبوبه قویدست کوهپایه، آرزو احمدی دانیالی

94-105 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

تاثیر برونسپاری بر عملکرد مالی شهرداری‌ها در بخش خدمات و پروژه‌های شهری

غلامحسین فلاح قالهری، مجید حاتمی، محسن مؤذنی نیا، امیرحسین نوروزی

106-112 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بررسی راهکارهای افزایش درآمد پایدار در شهرداری کوهدشت

عباس شکریانی

113-119 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بررسی اثرات محافظه‌کاری مشروط بر سهامداران و چگونگی ارج نهادن آن از سوی سهامداران

یوسف محمدامینی

120-145 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]