دوره 6، شماره 3، پاییز 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر حساسیت جریان نقدی وجوه نقد با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های هیئت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
فاطمه نظری‌زاده، سبحان ظفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-21
2 بررسی ارزیابی نرم افزارهای حسابداری بر اساس ویژگی های سیستم های اطلاعاتی حسابداری مورد مطالعه (شرکتهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی زاهدان (میرجاوه))
مهناز محمدنژاد، مجید جامی، بهنام مرادخانی ملال
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-30
3 تاثیر شوک های قیمتی نفت بر نقدشوندگی و بازدهی در بازار اوراق بهادار تهران
عباس علیمرادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-42