دوره 7، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 فرار مالیاتی در شرکت‌ها (موردمطالعه کشور چین)
دکتر علیرضا مومن1، فاطمه رضائی2
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 ساختار تشکیل سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (ANP)
سمیرا قاسمی زاهد‌، محمد محمودی‌
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-29
3 بودجه‌ریزی عملیاتی و تأثیر فناوری اطلاعات برآن در دادگستری استان چهارمحال و بختیاری
حدیثه توکلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 30-50
4 بررسی رابطه بین مالیات، ساختار سرمایه و ارزش بازار شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
احسان یاسینی، علی‌اکبر جوان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-66
5 بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر ارتباط بین دستکاری سود و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی
ایمان داداشی، زین العابدین عباس زاده سوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 67-79
6 شركتی شدن بورس و تاثيرات آن بر عملكرد بازار
غفور نقي زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-101
7 مروری بر تأمین مالی بودجه دولت از طریق ابزارهای مالی اسالمی و الزامات قانونی آن
جواد ریاحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 102-124
8 ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سلب مالکیت حقوق سهامداران اقلیت
محمد حلاج، مسعود مسعودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 125-144
9 بررسی رابطه نابرابری درآمد و مصرف (مطالعه موردی: مقایسه ی کشورهای OPEC با منتخبی از کشورهای OECD)
مهدی نجاتی، زین العابدین صادقی، زهرا کشیتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 145-158
10 بررسی رابطه افشای اطلاعات مطابق با استانداردهای حسابداری با کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
لیلا احمدی، سمیه حاجی حسین عطار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 159-179
11 ارتباط بین ارزش‌افزوده سرمایه فکری و نوسانات بلندمدت جریانات نقدی
نزهت حجازی، حسین عنابستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 180-186
12 ارائه یک مدل بهینه مکان‌یابی موجودی در فاز واکنش لجستیک بشردوستانه با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی، موجودی فاسدشدنی و هزینه تسریع در سفارش
داود جعفری، قاسم فرج ‌پورخاناپشتانی، سعید حاجی حسین عطار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 187-213
13 پیاده‌سازی مبنای حسابداری تعهدی در شهرداری آمل
علی اسماعیل زاده، راحله عبدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 214-227
14 تأثیر سهم بازار بر رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و افشای سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
سجاد پیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 228-243
15 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تأمین مالی از طریق ابزار بدهی بر اقلام تعهدی اختیاری در بازار سرمایه ایران
لیلا احمدی، الهام امیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 244-264
16 بررسی ارتباط بین انعطاف‌پذیری مالی و نرخ رشد شرکت با اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهزاد عبدی، فرزاد عبدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 265-278
17 بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار با توجه به نقش تعدیلگر آشفتگی های محیطی در شعب بانک های خصوصی شهرستان سبزوار
محسن ملکوتی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 279-290