دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تاثیر اعتماد نیروی انسانی به امنیت شغلی بر رفتار سازمانی با نقش واسطه ایمنی روانی و حس تعلق به سازمان (مطالعه موردی: شهرداری تهران)
امیرمحمد ساری صراف
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 تأثير حسابرسي دادگاهي در كنترل تقلب و بهبود كنترل هاي داخلي
رویا نظافت، کورش مسیحی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-23
3 بررسی تأثیر ابهام گزارش حسابرسی بر محافظه‌کاری حسابداری و محافظه‌کاری حسابرسی
حمیدرضا بیژن‌نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-44
4 بررسی رابطه بین مدیریت زمان و فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری‌های استان کردستان
حسين سليميان، عباس ملک حسینی، فواد کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-62
5 بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری بر روابط بین قدرت مدیران اجرایی برتر و کارایی قیمت سهام
نیوشا نبوی، علی باغانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 63-72
6 بررسی اثر استقلال حرفه اي اخلاق علمي بر عملکرد بانک‌ها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
هما امیری نیا، هانیه آرزمجو، شهرام چهارمحالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 73-83