دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 نقش توسعه مناطق آزاد ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی
جعفر کشت کار ملکی، سراج الدین محبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-8
2 رتبه‌بندی برخی از شاخص‌های مالی مؤثر بر میزان دقت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس استان یزد
سعیده هدایتی شاهدی، مژده ربانی، محمد حسین مقوم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 9-26
3 بررسی ابعاد ارزش ویژه برند و نقش آن در اثرگذاری فعالیت‌های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی
فرید انتظاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-47
4 بررسی حسابرسی عملکرد مرتبط با بخش عمومی
مرتضی رضایی، عباس شیبانی تذرجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-58