دوره 8، شماره 2، تابستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 نقش نوسان شاخص بر قیمت‌گذاری دارایی‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سميه قريب، ناهید قریب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام
هدی حسینی طالقانی، حسین گائینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-26
3 مقایسه عملکرد پرتفوی‌های مبتنی بر پیش‌بینی قیمت و پیش‌بینی تغییر جهت قیمت با استفاده از شبکه عصبی
مصطفی هادی دخت
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-39
4 بررسی تاثیر صرف ریسک بازار بر صرف ریسک پرتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سميه قريب، ندا فرح بخش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-51
5 عوامل موثر بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک با اثر تعدیل گری پذیرش فناوری
وحید علیخانی، نیما رحمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-79
6 نگاهی بر نقش اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی مشارکتی
ایمان بهرامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-97
7 بررسی ساختاردرآمدی شهرداری ها با تاکید برعوارض نوسازی
رضا صادقی آذر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 98-106
8 بررسی تجارب بین المللی نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی (مورد مطالعه: بانک قرض الحسنه مهر ایران)
وحید مرادنژاد حصاری ، امین احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-129
9 بررسی تاثیر شخصی سازی درک شده بر شناسایی برند مشتری و پیوند با آن
مسعود نجفی ، سیدحسن حاتمی نسب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 130-151
10 عوامل تعیین‌کننده خرید آنی آنلاین از طریق فرآیند خرید ادغام ریسک درک شده، مدل انتظار – تأیید و تجربه بهینه
علی اکبر هژبری، عرفان قنبری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 152-162
11 مطالعه نقش مدیریت شرکت‌ها بر کیفیت سیستم‌های حسابداری مبتنی بر هوش تجاری
فهیمه عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 163-172