دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک در شفافیت مالی تخصیص منابع، مقابله با پولشویی و جرایم بانکی
فرزاد کلیبری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 عینیت گرایی در حرفه حسابداری
مجید بهبهانی زاده، مصطفی قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-19
3 سواد مالی و مدیریت مالی شخصی
سمیرا عسگری، مصطفی قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 20-32
4 مروری بر پژوهش‌های پیشین در زمینه تأثیر فناوری‌های عصر جدید بر گزارشگری مدیریت
ابوالفضل صفدری زاده ، رویا زارعشاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-47
5 اثر تجاری سازی موسسات حسابرسی و نقش تعدیل کنندگی هویت حسابرس
عبدالحسین علیپور، حامد آراد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-59
6 اثر تجاری سازی موسسات حسابرسی بر بی طرفی حسابرسان
حامد آراد، عبدالحسین علیپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 60-71
7 ارزیابی اقتصادی تولید فولاد به روش کوره بلند و قوس الکتریکی با توجه به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی
کریم آذربایجانی، همایون رنجبر، سعید دائی کریم زاده، ابوالقاسم خسروی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 72-88
8 راهبری شرکتی و مدیریت اقلام تعهدی
ابراهیم احمدی سیاه اسطلخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 89-99
9 بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود از طریق ذخایر زیان وام در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
الهام اکبری، دکتر مجید کلانتری، دکتر محمدعلی صادقی لفمجانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 100-113
10 بررسی اجتناب مالیاتی از دیدگاه تئوری نمایندگی
سجاد محمدی زاده، محمدعلی صادقی لفمجانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 114-128
11 بررسی تاثیر نوسانات سود، سود خالص، سود جامع و جریان های نقدی عملیاتی بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
غزاله عابدينی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 129-150
12 بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر اجتناب از مالیات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ای سودآوری
سید علی آل علی، مریم خدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 151-177
13 بررسی ارتباط بین نوآوری شرکت و تقاضای اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
غزاله عابدينی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 178-193
14 واکاوی عوامل مؤثر در پیشرفت حسابداری شرکت‌های عرضه‌شده در بورس (مطالعه موردی فساد مالی)
فهیمه عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 194-204