دوره 2، شماره 1، بهار 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

نقش فناوری اطلاعات در جرایم اینترنتی شبکه بانکی

مهران مولوی، لقمان سلطانی، بهنام زیرک طلاتپه

1-5
2

بررسي تاثير فناوري نوين سيستم هاي اطلاعاتي بر بهبود تصميم‌گيري مديران

مهران مولوی، رحیم اصل ثانی، جعفر زارعی

6-12
3

بررسی ویژگی­های هندسی گره در معماری اسلامی

حامد حیاتی، حسین آقا محمدی

23-28
4

مدلسازی و اصلاح مقطع عرضی رادار (RCS) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

امیر کشانی فرد، فرهاد مصری نژاد

29-49
4

دستیابی به مزایای معماری نرم‌افزاربه کمک مدلسازی UML درروش Extreme Programming

کامیارعبدالمحمدی، منصور اسماعیل پور، محمدمهدی شیرمحمدی

50-64
6

نقش استانداردها در مدیریت امنیت اطلاعات

نفیسه قدمی گلشیخ

65-78