دوره 3، شماره 3، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تشخيص هرزنامه در شبكه هاي اجتماعي براساس رفتار كاربران مبتني بر نظريه فازي

 فرزانه پرگنه، محسن فیروزبخت

1-13
2

بررسی پتانسیل پلاسری و ژئوشیمیایی-کانی سنگین رسوبات بستر رودخانه خررود (استان قزوین)

 زهرا کیامیری، تقی نبئی، سید رضا مهرنیا 

14-22
3

بررسی و تبیین نقش و جایگاه روش های نوین الگوریتم ژنتیک برای خوشه بندی داده ها

 میثم رهنمای فلاح، مرضیه فریدی ماسوله، محمدرضا عسگری پور

23-31
4

بررسی نقش تشکل های آب بران در مدیریت بهره برداری بهینه در شبکه‌های آبیاری مدرن و سنتی دشت زرینه رود شهرستان میاندوآب

 علی علیزاده، لورنس انویه تکیه­، ناصر محبعلی پور

32-48
5

ضرورت حذف فایل ها به صورت ایمن در سیستم های مختلف و نحوه حذف

 یاسمن رهبری

49-61
6

بزودی

بزودی

0-0
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0