دوره 4، شماره 2، تابستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

ارائه آزمونی جدید برای آنالیز دوام بتن تحت شرایط مختلف

امیر شه لی، سعید شه لی

1-7 [purchase_link id=”6399″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی و تحقیق ﻋﺮض مؤثر اﻟﻴﺎف در ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ در بتنهای مسلح

فرید شاهرخی

8-16 [purchase_link id=”6401″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی تأثیر اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ سازه‌های ﺑﺘﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ نیروهای جانبی

علی رضا رضایی جیحون آبادی

17-26 [purchase_link id=”6404″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تحلیل و بررسی سیستم مدیریت انرژی در ساختمان

داود پوريان، حامد چهارراهی

27-37 [purchase_link id=”6406″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

مطالعه و بررسی پارامترهای تجربی چین‌خوردگی ورق دولایه آلومینیم/ فولاد در فرآیند کشش عمیق و مقایسه آن با المان محدود

مهران میرزایی، نسیم نایب پاشایی، نیما راسخ صالح 

38-49 [purchase_link id=”6408″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی شکست و خستگی ­در پره ­­فن­ کولر­های ­هوایی­

قاسم فیروزیان، میلاد حیدری، امین ارجمندفرد

50-72 [purchase_link id=”6410″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بررسی روش‌های تولید بازدارنده‌های آتش فسفری به‌منظور ایجاد سطوح مقاوم در برابر حریق

ایمان شمس، بهرام عابدی روان

73-84 [purchase_link id=”6412″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]