دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی امكان كاهش ضريب همزمانی مصرف در شبكه های گازرسانی شهرك های صنعتی استان زنجان جهت آزادسازی پتانسيل برداشت گاز
محمود شریفی، حمید واردی، وحید منفرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-10
2 مروری بر الگوریتم های جستجو: تاریخچه و انواع
محمدرضا غلامی دهبالایی، فرزانه عبداللهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-22
3 روشی شبه بهینه برای آشکارسازی سیستم های رادیویی MIMO توزیع شده با استفاده از الگوریتم های هوشمند
سید معین طباطبایی، رامین صیادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 23-37
4 مرور و تحلیلی بر تجهیزات نوک بال هواپیما
حسن خلیق، وحید منفرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-56
5 حل مسئله پخش بار اقتصادی با استفاده از پردازش موازی در الگوریتم PSO
محمدرضا غلامی دهبالایی، فرزانه عبداللهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 57-67
6 مروری بر آبگرمکن های خورشیدی و کاربردهای آن
فیروز محمدی، وحید منفرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 68-76
7 یک رویکرد پیش‌بینی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با فناوری اینترنت اشیاء و الگوریتم بهینه‌سازی شاهین
حمیدرضا خادمی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-88
8 نامگذاری و‌آدرس‌دهی در‌شبکه‌های بیسیم
علی حسن‌زاده کلجاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 89-101