دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسي امكان كاهش ضريب همزماني مصرف در شبكه هاي گازرساني شهرك هاي صنعتي استان زنجان جهت آزادسازي پتانسيل برداشت گاز

محمود شریفی، حمید واردی، وحید منفرد

1-10 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مروری بر الگوریتم های جستجو: تاریخچه و انواع

محمدرضا غلامی دهبالایی، فرزانه عبداللهی

11-22 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

روشی شبه بهینه برای آشکارسازی سیستم های رادیویی MIMO توزیع شده با استفاده از الگوریتم های هوشمند

سید معین طباطبایی، رامین صیادی

23-37 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

مرور و تحلیلی بر تجهیزات نوک بال هواپیما

حسن خلیق، وحید منفرد

38-56 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

حل مسئله پخش بار اقتصادی با استفاده از پردازش موازی در الگوریتم PSO

محمدرضا غلامی دهبالایی، فرزانه عبداللهی

57-67 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

مروری بر آبگرمکن های خورشیدی و کاربردهای آن

فیروز محمدی، وحید منفرد

68-76 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

یک رویکرد پیش‌بینی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با فناوری اینترنت اشیاء  و الگوریتم بهینه‌سازی شاهین

حمیدرضا خادمی زاده

77-88 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]