دوره 7، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 طراحی و تحلیل آشکارساز پلاسمونیکی
کامبیز عابدی، سپهر سلوکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-30
2 مدل‌سازی ضریب نفوذ مولکولی در تزریق گاز نیتروژن در نفت سنگین به روش گرافیکی
رضا مسیبی بهبهانی، اسداله رضا نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-47
3 بررسی طراحی کمپ پاراگالیدر
سیده مائده حسینی، سارا علمشاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-50
4 تحلیل پایداری ولتاژ نیروگاه‌های بادی در شبکه با حضور STATCOM
سید معین طباطبایی، احسان رضاپسند، مهرداد طهماسبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 55-76
5 استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری جهت بهبود تخصیص منابع در رایانش ابری
معین ثروت یاری، مهین جهانبینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-102
6 مطالعه فیزیک لیزر الکترون آزاد بر اساس موج زن اپتیکی
بیژن فرخی، ناهید غلامشاهی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 103-118
7 اصلاح سازی سطحی آلیاژ Ti-6Al-4V به‌وسیله‌ی پوشش نانوکامپوزیتی پلی کاپرولاکتون فومارات – نانو ذرات فلوئور آپاتیت دوپ شده با سیلیسیم و منیزیم
نصیب اله حاتمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 119-143
8 کاربرد الگوریتم‏های فاخته-ژنتیک در محیط ابر
سمیه اسلام پناه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-161
9 بررسي، ارزیابي و رتبهبندی فني و اقتصادی روشهای متداول اجرایي مقابله با سیالب در جزیره آبادان
عبدالکریم عباسي دزفولي، آرش امین‌فر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 162-180
10 کاهش ابعاد دادهها در شهرهای هوشمند با استفاده از الگوریتم حشره آبسوار
حمید رضا خادمی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-161