دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 بهبود الگوريتم ژنتيک با اضافه کردن توابع چند پارامتری در ساختار ژن ها
الهام السادات احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-20
2 ارزیابی و تحلیل عددی روش‌های اضافه کردن سیستم سازه‌ای جدید برای مقاوم‌سازی ساختمان بتن مسلح
حسن گلمایی، حسین نژادیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-37
3 مکان‌یابی محل دفن پسماندهای شهر اندیمشک با استفاده از روش AHP در محیط GIS
ندا اورک، سینا عطار روشن، سمیه جعفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-61
4 شناسایی عیوب هم‌زمان در ماشین‌های دوار به کمک توسعه روش‌های پردازش سیگنال‌های ارتعاشی
سعید نظامیوند چگینی، احمد باقری، جواد پروائی طولی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 62-88
5 ارائه یک مدل مطلوب و دقیق در حوزه ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات تجارت الکترونیک با استفاده از ANFIS بازگشتی
هانیه بهشتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 89-105
6 بهبود شاخص‌های کیفیت توان در شبکه­ی توزیع با مولدهای پراکنده در ریز شبکه‌ها
فردین شکری، کاروان کریمی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 106-114
7 کاربرد و آنالـيز مسـتهلک کننده های غير فعّـال ويسـکوالاسـتيک در سـازه‌های فـلزی
امير مهدی حلبيان، محسن ايزدی نيا، ميثم امينی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 115-125
8 بررسی تجربی رفتار نانوکامپوزیت‌های پایه پلیمری در معرض تابش اشعه فرابنفش
مجید صفرآبادی فراهانی، مصطفی لطفی نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 126-141
9 مدل‌سازی اثر ریسک و مدیریت پروژه بر تأمین تجهیزات پروژه‌های صنعتی کشور در شرایط عدم اطمینان
اردلان طلاوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 142-152