دوره 9، شماره 2، تابستان 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 اولویت بندی شاخصه های عملکردی پیاده سازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه در معاونت اقتصادی شهرداری مشهد
سید یحیی عظیمی، محمد مهدی علیزاده گان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 ارائه روش نوین موازی‌سازی الگوریتم یافتن مجموعه غالب متصل در گراف با استفاده از کتابخانه OpenMp
ملیحه هاشمی، امید اخلاصی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-30
3 بررسی تأثیر بهره‌گیری از گیمفیکشن (واقعیت افزوده) جهت آموزش قطعات الکترونیکی و بررسی خرابی آن‌ها (مطالعه موردی تعلیم دانشجویان و فن آموز)
حامد تقی پور فرشی، علی فرشباف‌خلیلی، حسن سلطانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-43
4 بررسی تأثیر امنیت شبکه و مدیریت امنیت اطلاعات بر بهبود خدمات الکترونیکی با نقش میانجی اعتماد الکترونیکی درک شده (مطالعه موردی: بانک صادرات)
حسین رضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 44-57
5 بررسی طراحی پروتکل برای ارتباط میان سربازان و رابط میانی و تفکیک سربازان با استفاده از فناوری LoRa
مجید پروین، کورش داداشتبار احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 58-69
6 طراحی کنترل‌کننده فازی برای ردیابی توان ماکزیمم یک سلول خورشیدی در شرایط تغییر دمای محیط
آزیتا آذر فر، امیر حسن نیا، مهرداد حیرانی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-96
7 ارائه یک رابطه تجربی بین رئولوژی سیال حفاری و نرخ حفاری (ROP) در میدان نفتی کبود
سید محسن پیغمبرزاده، حمید کاظمی اسفه، ایوب امرائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 97-111
8 ارزیابی عملکرد مسائل مجازی‌سازی مبتنی بر کانتینر در زمان‌بندی ریزسرویس‌ها در ابر
حسین علی ناقد کبه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 112-129
9 تعهدات و مسئولیت های کارفرما در اجرای پروتکل های بهداشتی و ایمنی کار در مقابله با کرونا
فرزاد پیرداده بیرانوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 130-145