دوره 9، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
دانلود رایگان مقاله و مقالات XXX
2 انقلابی درهوشمندسازی شبکه برق باتاثیرتکنولوژی اینترنت اشیاء بربهبود بهره وری، مدیریت دارایی وانتقال به منابع انرژی پاک
علیرضا جوشن
دانلود رایگان مقاله و مقالات 10-21
3 مطالعه مزایای بهینه‌سازی جستجو در پایگاه‌های داده بر اساس الگوریتم‌های جدید
علی تکوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-31