دوره 2، شماره 1، بهار 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ارزیابی امنیت اقتصادی کشور

سید اکبر نیلی پور طباطبایی، شهرام کهریزی

1-15
2

بررسی تاثیرهوش فرهنگی بر وفاداری خریداران نسبت به برند (مطالعه موردی: شرکت اسنوا در شهر کرمانشاه)

فرشاد شهبازی، محمد نظری، پیمان اکبری

16-25
3

ابعاد موثر در پیش بینی اثربخشی مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با تاکید بر کاربرد آینده نگاري شرکتی

حسام زندحسامی، مهران سعیدی اقدم

26-40
4

چهار سناریو درباره آینده ساختار اتحادیه اروپا تا سال 2030

مهدی خانعلی‌زاده

41-49