دوره 2، شماره 3، پاییز 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

مسئولیت مدنی پزشک از دید حقوقی و فقهی

سید مهدی احمدی، سارا سلمانی

1-11
2

استراتژی انقلاب سبز در توسعه اقتصادی جوامع جهان سوم

یعقوب انصاری، مسعود افراسیابی، مهدی بیات

12-19
3

تدوین برنامه ریزی راهبردی برای گروه انرژی های تجدید پذیر پژوهشگاه نیرو

روشنک کاوسی

20-30
4

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش در آموزش و پرورش خراسان جنوبی

علی خزاعی، محمود یقینی 

31-42
5

ارزیابی دلایل توجه به مدیریت استراتژیک و روش های برنامه ریزی آن در دهه‌های اخیر

وحیده منوچهری

43-56
6

زرد غالب (تاثیر غلبه نور زرد خورشید در تکامل کلیه گونه های موجودات)

کامران یغمائی

57-60
7

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها به کمک مدل  swot

حمیدرضا وزیری گهری، زهرا رضائی 

61-77
8

مروری بر توانمندسازی و رویکردهای آن در بین کارکنان سازمانها

علی کرمی 

78-86
9

بررسی نقش نرم افزارهای شبکه اجتماعی موبایل بر روی روابط اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 24-15 ساله شهر تهران)

ابراهیم کشاورزیان

87-105
10

رابطه کیفیت آموزش علوم اجتماعی و کارآمدی این علوم در ایران

لیلا حافظی پور

106-114
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0