دوره 3، شماره 1، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

مقایسه رابطه بین برنامه ­ریزی و کارایی در مدارس مقطع متوسطه پسران و دختران شهرستان قصرشیرین از دیدگاه معلمان و مدیران در سال تحصیلی94-95

کیومرث نورایی

1-13
2

برنامه­ ریزی وتوسعه فرهنگی درعصر فرامدرن همراه با ارائه راهکار آمایش فرهنگی برای کشورهای درحال توسعه

مهدی مومنی، افشین منتظرالقایم، جعفرجعفری فرد

14-32
3

تعیین الگوی اقتصادی در ایران

ایمان نوروزی

33-41
4

نقش نوآوری باز ‌بر هوشمندی فناوری

حسام زند حسامی، مسعود ثابت، سید شهاب الدین حسینی

42-58
5

بررسی مشکلات اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نظرمدیران

معصومه محمدیان، ابراهیم صالحی عمران، رضا پاشا

59-76
6

آینده‌نگاری در حوزه‌ی انرژی و اولويت بندی شاخص های تاثيرگذار امنیت انرژی کشور

مهرداد رحمتی، مهدی معمارپور، احسان واعظی، سید کمال چهارسوقی

77-92
7

بررسی هوش هیجانی معلمان استان مازندران

شقایق رضا پناه، زینب حاجی زاده رستمی، ملیحه حاجی زاده رستمی

93-101
8

تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه درسی آموزش عالی

 مریم طالبیان، لادن سلیمی، زهرا اکبرزاده، مریم نعمتی

102-113
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0