دوره 3، شماره 2، تابستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی و شناسایی ارتباط اطلاعات حسابرسی بر تصمیم گیری مدیران دیوان محاسبات کشور

 مرتضی افضلی

1-12
2

اهمیت تولید علم و راهکارهای پیشرفت علمی جامعه بر اساس رهنمودهای قرآن و نهج البلاغه

 کاوه علمداری، حسن کریمی

13-22
3

بررسی انواع مدل­ های سواد اطلاعاتی

 صغری جهاندار لاشکی

23-39
4

شناسایی مولفه های موثر در نحوه حسابرسی موفق از منظر حسابرسان دیوان محاسبات در جهت تحقق مدیریت موفق دستگاه های اجرایی کشور

 محمد جواد طاهری

40-50
5

تاثير شاخص فلاکت بر رشد اقتصادي: رهیافت داده های پانل

 پروانه سلاطین، مریم مومنی فراهانی، سمانه محمدی

51-64
6

بررسی و شناسایی الگوریتم پیشنهادی در زمینه جرائم الکترونیکی در وب سایت پورتال دیوان محاسبات کشور

 مینا جانتنی

65-77
7

حذف

حذف

78-97
8

بررسی تأثیر ریسک اطلاعات، اهرم مالی، بازده مورد انتظار سهام و فرصت‌های رشد بر اعتبار تجاری شرکت‌ها

 محسن حمیدیان، راضیه فاتح پور، محمد رضا اقبالی مقدم

98-113
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0