دوره 6، شماره 1، بهار 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

طراحی مدل اولویت‌بندی عوامل تعیین کننده مؤثر اجرای استراتژی در بانک آینده

عبدالحسین کرمپور، علیرضا ولی، الهام شیخ باقری

1-15 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

بررسی تأثیر سرمایۀ انسانی بر رقابت‌پذیری بنگاه بر اساس استراتژی‌های رقابتی (بانک جهانگردی)

عبدالحسین کرمپور، غلامرضا جهانشاهی، قاسم محسنی

16-27 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

جايگاه نهضت سوادآموزي در توسعه فرهنگي روستاهاي شهرستان فلاورجان

محمد قربانی

28-45 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

شایسته سالاری در جامعه ایران (در یک شک دکارتی)

شهره شهسواری فرد

46-56 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی نقش میانجی خودشیفتگی کارکنان بر رضایت مشتریان در سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام

نسرین آشناگر

57-62 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]