دوره 7، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 ارزیابی اجرایی شدن حداقل شاخص‌های مدیریت انرژی در سازمان‌ها
رضا کریمیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-22
2 شناسایی موانع پیش روی روابط عمومی آموزش و پرورش در مدیریت اخبار بحران سازمانی
احمد بحرینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 23-44
3 مروری بر موانع و چالش‌های «توسعه و یکپارچه‌سازی فناوری‌های مالی (فین‌تک)» در ارائه خدمات بانکی به مشتریان
جواد ریاحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-57
4 تأثیر آموزش الکترونیکی بر تبدیل جامعه جهانی به جامعه اطلاعاتی
زهره ساعیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 58-70