دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تحلیل آینده اشتغال در استان لرستان
محمد قلاوندی، عبدالله کردعلیوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 حیات برزخی در قرآن با تأکید بر دیدگاه وهابیت و نقد آن
نسرین علوی نیا، سیده مریم بازیار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-28
3 بررسی رابطه‌ی فضای مجازی با رعایت اصول اخلاقی در بین جوانان
فاطمه چنانی، ناهید سعیدی نسب، لیلا آل کثیر، مژده لشکری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 29-42