دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تحلیل آینده اشتغال در استان لرستان
محمد قلاوندی، عبدالله کردعلیوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 حیات برزخی در قرآن با تأکید بر دیدگاه وهابیت و نقد آن
نسرین علوی نیا، سیده مریم بازیار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-28
3 بررسی رابطه‌ی فضای مجازی با رعایت اصول اخلاقی در بین جوانان
فاطمه چنانی، ناهید سعیدی نسب، لیلا آل کثیر، مژده لشکری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 29-42
4 مروری بر روش‌شناسی آینده‌پژوهی: معرفی روش‌های عمدۀ پژوهش در باب آینده
ایمان رضایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 43-63
5 بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش کمرویی نوجوانان دختر۱۷ تا ۱۹ ساله
فاطمه چنانی، مریم امیـدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 64-79
6 رویکردی آینده‌پژوهانه به وضعیت تقاضای خدمات سلامت و آموزشی بر اساس روش سناریونویسی (موردمطالعه: شهرستان فارسان)
فیروزه امینیان دهکردی، طیبه متقی نیکو، فرزانه امانی جونقانی، عمران کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 80-92
7 آینده پژوهی در آموزش عالی: شاخص های دانشگاه سرآمد در آینده و نقش آن در توسعه پایدار
نرگس ابوطالبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-109
8 راهکارهای مقابله با تحریم اقتصادی از نظر مقام معظم رهبری در پسابرجام
نسرین علوی نیا، خدیجه قاسم زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 110-122
9 رفتار شرکت‌های چندملیتی در مقابل آلودگی‌های زیست‌محیطی
آذین امرایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 123-151