دوره 1، شماره 1، زمستان 94

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی روانشناسی محیط و فضاهای شهری در معماری از دیدگاه انسانگرایان

آسیه رعیتی ایل بیگی

1-10
2

بررسی تاثیر شرایط مخزن بر اختلاط مصنوعی لایه بندی حرارتی

بیژن کیانوش، داود احمدیار

11-19
3

بررسی و تحلیل تاثیرات تکنولوژی و فن آوری های نوین بر ساختار معماری فرم های گنبدی شکل

رضا قلیزاده

20-39
4

اکوتوریسم و طراحی مجموعه اقامتی- توریستی راهکاری در راستای تقویت و ارتقاء صنعت گردشگری و کاهش اثرات زیست محیطی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران)

زینب داودی، حسین ذبیحی

40-51
5

اثرات طراحی معماری و اکوتوریسم بر توسعه صنعت گردشگری (نمونه موردی: منطقه 22 تهران)

زینب داودی، حسین ذبیحی

52-63