دوره 10، شماره 1، بهار 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 تأثیر بهره وری از تکنولوژی های نوین روز در جهت شکوفایی جامعه هوشمند و شهرهای مدرن مترقی
مهتاب مجنون پور، محمد مهدی پوراربابی، فاطمه عسکری، محسن یاران پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 مقایسه روش‌های CA-Markov و ANN جهت پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست
آرمان غلامپور، رحیم غلامپور، آرمین احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-38
3 مروری بر چالش‌های مدیریت شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)
نعمت محمود پور، عبدالسلام ریواز، قسیم شاهیجانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 39-45
4 ارزیابی ظرفیت زیست محیطی استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
آرمان غلامپور، آرمین احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 46-79