دوره 2، شماره 1، بهار 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

نگاهی به پتانسیل بیابانهای ایران در جذب ژئوتوریسم رسوبی

پیمان کریمی سلطانی، کیومرث رضایی

1-10
2

زلزله وپیامدهای زیست محیطی آن

محمد یوسفی نژاد

11-22
3

بررسی آماری آلودگی تهران از نقطه نظر صدا و هوا و ارائه راهکارهای اصلاحی

محمد یوسفی نژاد

23-35
4

مدل مفهومی الگویابی پارسل های مناسب مسکونی در شهرهاي جدید با استفاده از داده کاوی مکان محور (مطالعه موردی شهر جدید پردیس)

مرضیه بوربوراژدری، مهدیه بوربور اژدری

36-44
5

بنیاد فرهنگی باغ ایرانی قبل و بعد از اسلام

المیرا نوبخت، رضا ستاری

45-51
6

پارادوکس حرکت و سکون در معماری سنتی ایران

سعیده امیری، سعید خوش نیت

52-64
7

بررسی و تبیین سازماندهی انتظام فضایی در معماری خانه­ های سنتی (نمونه موردی: خانه تیزنو دزفول)

حامد حیاتی، وفا صفرپور بهبهانی

65-75
8

بررسی رفتار هیدرو استاتیکی و هیدرو دینامیکی اسکله­ های شناور تحت اثر بارهای محیطی

رضا بادپا، عباس قاسمی

76-84
9

نگاهی نو به کاروانسرای دهدشت با توجه به عناصر سازنده بنا

حامد حیاتی، سید حسین شریعت­ نژاد

85-96
10

شناسایی توسعه فعالیت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: کاروان – زرآباد)

عبدالعزیز ولی نفس، عیسی قاضی

97-108
11

مقایسه سیستم مدیریت شهری در ایران و کشورهای توسعه یافته: بررسی مدیریت شهری ایران در دوره‌های مختلف و تحلیل چالش‌های پیش روی آن

عبدالله یاراحمدی، پروفسور آواکیان

109-120
12

باغ  و مفهوم منظرشهری درطراحی فضای سبز

 عبدالله جمالی

121-126