دوره 6، شماره 2، تابستان 99

 

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر مدیریت کارآمد شهری در بخش‌های کلان

معصومه علینقی پور

1-10 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل توسعه پایدار شهری بر کاهش اسکان غیررسمی در شهرها

آزاده اربابی سبزواری، سید حسین هاشمی نسب، علیرضا صمدی میرک آباد

11-18 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تأثیر فضاهای شهری بر رضایت و رفاه شهروندان (مطالعه موردی: پارک ­نیلوفر پیرانشهر)

انور سعیدی

19-33 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

طراحي مجتمع فرهنگی، تجاری اداری براساس (مبانی نظری طراحی_بستر طرح_مطالعات موضوع طرح_فرآیند طراحی)  

آفاق صالحي دلارستاقي

34-46 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی خشک‌سالی‌های سال‌های 1375 تا 1390 منطقه چابهار

شه بخش رئیسی

47-60 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

مطالعه تطبیقی بیومورفیسم در هنر و ارتباط آن با هنر محیطی

رها یزدان پرست

61-64 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

ژئومورفولوژی کارست با تأکید بر غارهای ارتفاعات شمال شرق شهر کرمانشاه

سمیه امیری، محمد رضا ثروتی

65-74 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بررسی خشک‌سالی‌های منطقه چابهار و تأثیرات آن بر کشاورزی

شه بخش رئیسی

75-94 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

مکان‌یابی دفن پسماند با استفاده از روش­های Delphi، ANP و TOPSIS  

بهرام سلیمان پور

95-113 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

تحلیلی بر تحقق عدالت فضایی شهر بیرجند با مدل ویکور

 مهدی اخگری، زهرا محمد دوست 

114-123 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

ژئوتوپ‌ها و نقش آن در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: معدن دره زنجیر و دستکند فراشاه-یزد)

محمدحسین رامشت، مهری اذانی، مصطفی نذری

124-142 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

نقش آموزش محیط زیست در بهبود شاخص‌های سرزمین شاد و معیشت پایدار برای جوامع محلی

حسن چلونگریان

143-153 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

نقش زنان در معماری معاصر ایران

فاطمه عزیزی

154-169 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

تحلیلی بر احیای کارکرد اجتماعی و فرهنگی مساجد در شهرهای ایران

احسان قربانی، امیرمحمد اسماعیلی

170-181 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

طراحی خانه سالمندان با رویکردی نو

آزاده ارمغان، سعید حقیر

182-203 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

بررسی تاسیسات و تجهیزات زیربنایی آب و فاضلاب شهر سمیرم

اسفندیار امیدی

204-229 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

استفاده از زباله‌های بازیافتی بتنی

رامین رئوفی احمد، میثم قاسمی

230-242 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

بررسی رابطه میان عوامل فرسودگی با بافت فرسوده شهری، تاکیدی بر کمبود خدمات و وضعیت اقتصادی اجتماعی (نمونه موردی: شهر فریدونکنار)

عباس ارغان، سیدرضا محمدنتاج فریدونی

243-255 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی بعد از آتش سوزی

یاسر فرهادی، ناصر عبدی

256-265 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

بررسی تطبیقی برج آزادی تهران و طاق لادفانس پاریس با رویکرد زمینه گرایی

سید محمد اشرف زاده، وحید احمدی

266-281 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
21

تحلیل عوامل موثر بر گردشگری در شهرستان رستم و راهکارهای تقویت آن در راستای توسعه پایدار

سید حمید رضوی

282-310 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]