دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی مؤلفه‌های شهرسازی پایدار در شهر خرم‌آباد
محمد قلاوندی، عبدالله کردعلیوند، مصیب فرزامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 ارزیابی مؤلفه‌های حکمروایی خوب شهری: موردپژوهی شهر کوهدشت
عذرا گراوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-23
3 بررسی عملکرد بتن های مختلف مبتنی بر سنگ دانه مگنتیت، هماتیت، سنگدانه فرو فسفر، سنگ باریت، ایلمنیت، در برابر رادیو اکتیو
حسین عبادی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-33
4 بررسی اثرگذاری مهندسی فرهنگی بر توسعه گردشگری (موردمطالعه: شهرداری منطقه 3 تهران)
علی امید مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 34-40
5 بررسی تاب‌آوری شهرهای رودکناری در حین سیلاب (مطالعه موردی: سیلاب اسفند ماه سال 1397 در شهر ساری)
زینب کرکه آبادی، علیرضا سعیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 41-55
6 بررسی میزان شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه چهارگوش با استفاده از روش CFRP در شهرداری شیراز
حسین عبادی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-65