دوره 2، شماره 1، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

شمول پاره ای از وجوه اعجاز در جمیع آیات قرآن

سید داریوش رحیمی

1-20
2

بررسی نقش صنعت و هنر بافندگی در اقتصاد (تجارت) دوره صفویه

فرزاد فیضی، مهران منتشری

21-30
3

بررسی و معرفی تپه تاریخی آتشگاه در شهرستان سرعین اردبیل

مهران منتشری، فرزاد فیضی

31-41
4

بررسي وضعيت طبقه اجتماعي كورتش ها در عصرمادها و هخامنشيان

علی قاسمی نیا

42-54
5

گسترش اندیشه شیعه اثنی عشری در قرن نهم

منصوره امیری

55-64
6

باز طراحي و مرمت و بازسازي خانه تاريخي داروغه بر اساس معماري معاصر

 محدثه جنيدي جعفري، سجاد خالقي، سجاد بيات، مطهره جنيدي جعفري، محسن مداح

65-76
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0