دوره 7، شماره 2، تابستان 01

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده شماره صفحه
1 بررسی و تحلیل سیر ترتیب نزول آیات الاحکام زنان
ندا مولائی، مریم مولائی فرد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-12
2 نقش حکومت قاجار در تحولات سیاسی ایران
رسول علی قادری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 13-20
3 چگونگی تشکیل و فروپاشی دولت حیره و روابط آن با ساسانیان
ماندانا سلیمانی بابادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-31
4 شهرهای ساسانی به روایت منابع اسلامی
فریناز هوشیار، اعظم پورمحمدی نجف‌آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-44
5 بررسی تفاوت‌های ساختاری ارتباط چهارشنبه سوری در فرهنگ کردی وفرهنگ فارسی با داستان سیاوش در شاهنامه
ادریس بیداری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-63
6 حکیم عمر خیام و بازتاب اندیشه‌های علمی او (مطالعه موردی ریاضیات و نجوم)
عباس رهبری، مژده اردلانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 64-97
7 تاریخ پزشکی درتمدن اسلامی مطالعه موردی بیمارستان عضدی بغداد
حسینعلی تاجیک اسمعیلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 98-112