مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید

 • مهندسی صنایع و مدیریت تولید

  ISSN Online: 2476-4450
  ISSN Print: 2538-2101

  مهندسی صنایع مدیریت تولید:

  • بهینه‌سازی (مدل‌سازی و الگوریتم حل)
  • تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت
  • مدیریت تولید و موجودی‌ها
  • مدیریت/مهندسی کیفیت و بهره‌وری
  • بهینه‌سازی مدل‌های زنجیره تامین و پشتیبانی
  • مدیریت/مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی
  • سیستم‌های مدیریت سازمان (استراتژیک، منابع انسانی، دانش، فرایندها)
  • سیستم‌های سلامت
  • تعمیرات و نگهداری و قابلیت اطمینان
  • مدیریت و کنترل پروژه
  • کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم‌گیری و مدیریت سازمان
  • طراحی سیستم‌های خدماتی، ساخت و اتوماسیون
  • مهندسی ایمنی و ارگونومی
  • مطالعه موردی صنایع (نفت و گاز، انرژی، خودروسازی، بانکداری و…
  • اقتصاد مهندسی و مهندسی مالی
  • طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی
  • مدیریت زنجیره تامین و لجستیک صنعتی و خدماتی
  • مهندسی ساخت و تولید
  • و سایر محور های مرتبط

 • مهندسی صنایع و مدیریت تولید

  ISSN Online: 2476-4450
  ISSN Print: 2538-2101

  سردبیر

  دکتر حامد فضل الله تبار، استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه دامغان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر سیاوش اورجی، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر فرزاد پرگر، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.

  دکتر پژمان قدیمی، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Limerick، یونان.

  دکتر حنانه رشیدی، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.

  دکتر مهسا کاویانی، دکتری مدیریت، دانشگاه New York، آمریکا.

  دکتر طراوت سادات نهضتی، دکتری مهندسی صنایع و مدیریت تولید، NTNU University نروژ.

  دکتر غلامرضا بداقی، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر رضا حسن زاده، دکتری مهندسی صنایع، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساری، مازندران، ایران.

  دکتر مهدی نصراللهی، دکتری تحقیق در عملیات، هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

  دکتر سلمان عباسیان نقنه، دکتری ریاضی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

  دکتر آرمان بهاری، دکتری مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  دکتر جواد خمیس آبادی، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، ایران.

  دکتر عمار فیضی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس و دکتری مدیریت صنعتی، واحد ساوه، ایران.

  دکتر میثم کرمی پور، دکتری مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  فرزاد رحیمی موگویی، مربی، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، ایران.

  عرفان بابایی تیرکلائی، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، ایران.

  علیرضا زارع زیدی، دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، مازندران، ایران.

  میلاد ابوالقاسمیان، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

  حبیب کراری، دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران، ایران.

 • مهندسی صنایع و مدیریت تولید

  ISSN Online: 2476-4450
  ISSN Print: 2538-2101

 • مهندسی صنایع و مدیریت تولید

  ISSN Online: 2476-4450
  ISSN Print: 2538-2101

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor