دوره 2، شماره 4/1، زمستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

کنایات و ضرب‎المثل‎ها‎ در کتاب کلیدر، جلد (5 و 6) اثر محمود دولت آبادی

فخرالسادات حسینی

1-18
2

نماد شر در شاهنامه با محوریت اهریمن

حسین فیروزی، نسرین بیرانوند

19-36
3

سیمای خدا از منظر سه شخصیت زاهد، عارف و فیلسوف

زهرا صحرانشین کرباسکی

37-54
4

تجلّی اعیاد اسلامی و جشن‌های ایرانی در غزلیات حافظ شیرازی

محمد معین صفاری

55-63
5

بررسی تحلیلی خمریه ابن فارض و حافظ

زهرا صحرانشین کرباسکی

64-73
6

بررسی رویکرد کنترل اجتماعی از دیدگاه امام علی (ع)

جواد کارخانه، جواد موسیوند

74-86
7

بررسی و تحلیل برخی اقوال و شطحیات بایزید بسطامی با توجه به مراتب عرفانی

ابراهیم محمدی، علی ابوالحسنی

87-107
8

مقایسه ترجمه فصّ اوّل فصوص الحکم و مرصادالعباد

ناصر فرنیا

108-118
9

از خاقانی ترساییه سرا تا خلیل الحاوی مسیح گرا (بررسی تطبیقی آیین مسیحیت در اشعار و افکار دو شاعر)

حمیدرضا زهره ای، نصرت اله احمدی فرد

119-138
10

شیخ ابوسلیمان دارانی بزرگمردي در عرصه عرفان اسلامي

حسین محمدصالحی دارانی

139-147
11

تلمیحات در اشعار علیرضا قزوه

عبدالحمید محمودی

148-163
12

تلمیحات و اشارات قرآنی و احادیث در دیوان صفای اصفهانی

مژگان شریفی دارانی

164-176
13

جامعه شناسی دراشعار مهدی اخوان ثالث

زهره دری

177-190
14

تحلیل گفتمان در نمایشنامه هملت بر مبنای آرای فوکو

لادن جواهری، ژینو ابراهیمی

191-204
15

سنايي غزنوي و سير تكامل در انديشه ديني صوفيانه

داود سليماني مقدم

205-217
16

حقیقت علم و ادراک در فلسفه ابن سینا و شیخ اشراق (با تاکید بر ادراک خیالی)

ضا محمد نژاد­، جعفر شانظری­

218-228