دوره 3، شماره 2/1، تابستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

نوواژهها در زبان فارسی و طبقه ‏بندی آنها

مریم رحمانی، فائزه ارکان

1-10
2

تاثیر آثار مفاخر و مشاهیر خراسان در ادبیات بین الملل

لیلا دهقان زاد

11-24
3

بررسی تطبیقی ملی گرایی و عشق به وطن در اشعار ابراهیم طوقان و میرزاده عشقی

فاطمه صحرادوان

25-38
4

نشانه ‏شناسی نمایشنامه طومار شیخ شرزین بهرام بیضایی

مریم رحمانی، علی صفری

39-50
5

بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر ادبیات مشاهیر و مفاخر خراسان

لیلا دهقان زاد

51-64
6

بررسی و تحلیل شخصیت خسرو در منظومه­ ی خسرو و شیرین براساس نظریه ­ی فروید

زهره ملک، سیاوش جعفری

65-80
7

بررسی و تحلیل آرایۀ نماد در اشعار سیمین بهبهانی

گلناز گلپرور آتشي، برات محمدی

81-98
8

زن در شعر سيمين بهبهاني

حمیدرضا رجایی، مهزاد رجایی

99-106
9

زیبایی شناسی در شعر فریدون مشیری با محوریت «افسانه باران»

شهرزاد شفیعی مهر

107-125
10

مقایسه روایت شاهنامه فردوسی و شاهنامه ثعالبی (غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم) درباره اردشیر بابکان

مختار ابراهیمی، شهرام جلیلیان، عبدالله طاهری

126-137
11

بازتاب انواع تلمیح در اشعار آئینی سید حمیدرضا برقعی

مسلم شعبانی

138-156
12

نگاهی به زندگی، معاصران و شاگردان سهل تستری

حمیدرضا اکبری

157-165
13

تحلیل و بررسی برجسته ترین جلوه های قرآنی در اشعار محمد مهدی جواهری و قیصر امین پور

کبری بارانی، اسماعیل اسلامی

166-181
14

بررسی مکتب قبالا و اشتراكات آن با عرفان اسلامي و برخي آیین‌ها

داود اسپرهم، شهناز عرش اكمل

182-200
15

تأمّلی بر سمبولیسم اطاق آبی اثر سهراب سپهری

محمد معین صفاری

201-210
16

بررسی تطبیقی مرگ اندیشی در آثار قیصر امین پور و سهراب سپهری

شکوفه نوروزی

211-227
17

فراست در گیرودار تردید: تحلیلی روانشناختی و ساختارشکنانه از شعر ترمیم دیوار” اﺛر رابرت فراست

 کاوه خدام باشی

228-235