دوره 3، شماره 3/1، پاییز 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بازتاب عناصر فرهنگ عامه در داستان دید و بازدید جلال آل احمد

 اسماء فروغی راد

1-13
2

بازتاب داستان های قرآنی در اشعار محمد مهدی جواهری و قیصر امین پور

 کبری بارانی

14-32
3

نقش شیخ حسن کاشی در اشاعه مذهب تشیع

 علی اکبر شیخی

33-47
4

بررسی علیت و علت فاعلی از دیدگاه حکمای مشاء (فارابی، ابن سینا، ابن رشد)

 مریم سلامی، حسن رضازاده

48-60
5

تفاوت سرکشی، عصیان و طغیان در شاهنامه با توجه به مفاهیم قرآنی آنها

 رضا اشرف زاده، لیلا قربانی قره تپه

61-80
6

نقد موسیقی و اصالت‏های سبکی موسیقیایی در شعر  نادر نادرپور

 فرشته آزادتبار

81-98
7

بررسي كيفيت عشق از ديدگاه دو شاعر ملکوتی مولانا و حافظ

 ابراهيم محمدي

99-117
8

مولفه های پایداری در اشعار سپیده کاشانی

 زهره ملک

118-128
9

بررسی مباحث تربیتی و اخلاقی در بوستان سعدی

 فریبا جهانگیری، محبوبه عبدللهی

129-145
10

سبك فردوسي در ارائه و نمود سلطة كيهان بر سرنوشت انسان

 سوزان جهانیان، هادی عباس نژاد خراسانی

146-162
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0